Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek adına internet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
x

Başvuru Formu

BİR PARÇANIZ DA BİZ OLALIM!

Paylaş

MARTAŞ OTOMOTİV YEDEK PARÇA TİC. VE SAN. A.Ş.

BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” veya İlgili Kişi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan MARTAŞ OTOMOTİV YEDEK PARÇA TİC. VE SAN. A.Ş. (“Şirketimiz”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi No: 10/B Sancaktepe 34791 İstanbul, Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat (Noterde yapılacak işlemler sırasında kimliği tevsik edici belgeler hazır bulundurulmalıdır)

Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi No: 10/B Sancaktepe 34791 İstanbul, Türkiye

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

martasoto@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz’ce duyurulacaktır.

Benzer şekilde, yapılacak olan başvuruya tarafımızdan verilecek olan cevabın ne şekilde yapılacağına dair bilgiler aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

Şirket’in Cevap Yöntemi

Başvuru Sahibi’nin Cevaba Erişim Yöntemi 

Cevap Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Elden teslim ile

(Başvuru Sahibi’nin kimliği tevsik edici belgeler ile bizzat gelerek cevap belgesini teslim alması)

Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi No: 10/B Sancaktepe 34791 İstanbul, Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.

Adrese gönderim ile (Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)

Başvuruda belirtilen adres (Başvuruyu yapan kişi ilgili kişinin temsilcisi ise temsilcinin adresi)

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla

Başvuruda belirtilen elektronik posta adresi (Başvuruyu yapan kişi ilgili kişinin temsilcisi ise temsilcinin elektronik posta adresi)

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.

Kısa mesaj ile

Başvuruda belirtilecek olan Başvuru Sahibi telefon numarası (Başvuruyu yapan kişi ilgili kişinin temsilcisi ise temsilcinin telefon numarası)

Mesajın başlangıç kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebine İlişkin Cevap” yazılacaktır.

KVKK uyarınca Şirketimiz yukarıdaki tabloda ilginize sunulan cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilir. Ayrıca, Şirketimiz’in elektronik ortamda başka türlü bir bildirim yapma hakkı saklıdır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilir ve talebinizin reddi halinde, ret sebepleri tarafınız ile paylaşılır. Başvuru Sahibi’nin ret kararına ilişkin itiraz hakları saklıdır.

İsim:

Soy isim:

T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

  • Müşteri
  • Ziyaretçi

İş ortağı

Diğer: ………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………………………………………… 

Konu: …………………………………………………………………………………………………

  Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar: ………………………………………….

Diğer: ………………………………………………

  • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ………………………………………………………

  • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Taleplerinize dair (eğer varsa) ek açıklamalarınızı lütfen paylaşınız. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Herhangi bir bildirim yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılır.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek ve eğer varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenerek, başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemekte olup bu hallerde Şirketimiz’in başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :